Eksperci w dziedzinie
Obróbki cieplnej

Termoproces

Zakres możliwości

Obróbka cieplna jest procesem specjalistycznym, służącym do zmiany mikrostruktury metali i stopów oraz uzyskaniu określonych właściwości danego rodzaju materiału. Do jej prawidłowego przeprowadzenia nie zbędna jest kompetentna wiedza i odpowiedni sprzęt. Dzięki znajomości zagadnień technicznych i technologicznych, gwarantujemy realizację usług na najwyższym poziomie oraz doradztwo w zakresie doboru parametrów obróbki cieplnej. Wiedza i kwalifikacje personelu oraz fachowy sprzęt pozwalają na przeprowadzanie w pełni kontrolowanych i bezpiecznych procesów. Nasza załoga to połączenie młodości i doświadczenia, pasji i zaangażowania, co daje naszym Klientom korzyść w postaci indywidualnego i profesjonalnego podejścia – każdy projekt jest dla nas odrębnym wyzwaniem.

Termoproces Sp. z o.o. posiada uprawnienia do przeprowadzania obróbki cieplnej wydane przez jednostki certyfikujące TUV SUD i UDT.

Nasze piece elektryczno-oporowe dają możliwość oferowania Klientom najbardziej optymalnych rozwiązań zaspokajających Ich specyficzne potrzeby.

Poniżej przedstawiamy kilka informacji technicznych dotyczących poszczególnych rodzajów przeprowadzanych przez nas procesów:

Podgrzewanie do spawania

Podgrzewanie polega na nagrzaniu elementów do temperatury w granicach 150 – 300°C i utrzymaniu ich stałej temperatury, podczas trwania całego procesu spawania.

Wyżarzanie odprężające

Wyżarzanie odprężające (odprężanie) stosuje się w celu zmniejszenia naprężeń własnych elementu.

Przeprowadza się go według zasady – nagrzanie elementu do temperatury poniżej Ac1 > wygrzanie w tej temperaturze > wolne studzenie.

Wyżarzanie normalizujące

Wyżarzanie normalizujące (normalizowanie) polega na nagrzaniu elementu do temperatury o 30 – 50°C wyższej od Ac3 > wygrzaniu w tej temperaturze > następnie studzeniu w spokojnym powietrzu . Normalizację stosuje się w celu uzyskania określonych właściwości mechanicznych materiału i jednolitej drobnoziarnistej struktury powstającej w wyniku przekrystalizowania stali.

Odpuszczanie

Proces odpuszczania jest przeprowadzany na elemencie uprzednio hartowanym. Stal nagrzewa się do temperatury poniżej Ac1 > następnie wygrzewa w tej temperaturze > chłodzi w powietrzu. Dodatkowe wygrzanie w temperaturze 200 – 300°C skutkuje usunięciem naprężeń powstałych podczas intensywnego chłodzenia.

  • odpuszczanie niskie przy temperaturach 150 – 250°C,
    stosowane w celu zmniejszenia naprężeń hartowniczych, z zachowaniem wysokiej twardości.
  • odpuszczanie średnie w zakresie temperatur 250 – 500°C,
    stosowane w celu zapewnienia znacznej wytrzymałości i sprężystości przy zachowaniu dostatecznej udarności i ciągliwości.
  • odpuszczanie wysokie w zakresie temperatur powyżej 500°C,
    Ac1 stosowane w celu znacznego zmniejszenia twardości i uzyskania dobrych własności plastycznych.

Wyżarzanie zmiękczające

Wyżarzanie zmiękczające (sferoidyzujące) proces charakteryzujący się następującym przebiegiem: nagrzanie stali do temperatury zbliżonej do Ac1 > wygrzanie w tej temperaturze > bardzo wolne chłodzenie do temperatury ok. 600°C > dowolne chłodzenie do temperatury otoczenia.

Wyżarzanie ujednorodniające

Wyżarzanie ujednorodniające (homogenizowanie) polega na nagrzaniu elementu to temperatury niewiele niższej od temperatury solidusu (ok. 1050 – 1200°C) > długotrwałym wygrzaniu w tej temperaturze i chłodzeniu.

Wyżarzanie izotermiczne

Wyżarzanie izotermiczne polega na nagrzaniu elementu do temperatury o 30 – 50°C wyższej od Ac1 > wygrzanie w tej temperaturze > szybkie chłodzenie do temperatury nieco niższej od Ac1 > wytrzymanie izotermiczne w tej temperaturze, aż do zakończenia przemiany perlitycznej > chłodzenie w powietrzu.

Wyżarzanie rekrystalizujące

Wyżarzanie rekrystalizujące (rekrystalizowanie) to proces polegający na nagrzaniu elementu ze stali utwardzonej plastycznie na zimno, do temperatury wyższej od temperatury początku rekrystalizacji > wygrzanie w tej temperaturze > chłodzenie z dowolną szybkością.

Wyżarzanie zupełne

Wyżarzanie zupełne – to nagrzanie elementu do temperatury o 30 – 50°C wyższej od temperatury Ac3, Acm (temperatury w przedziale 700 – 1000°C) > wygrzanie w tej temperaturze > bardzo wolne chłodzenie do temperatury końca przemiany eutektoidalnej austenitu w ferryt i cementyt przy chłodzeniu. Dalsze studzenie może odbywać się w powietrzu. Proces wpływa na obniżenie naprężeń własnych i twardości oraz zwiększenie obrabialności i plastyczności stali.

Wyżarzanie grafityzujące

Wyżarzanie grafityzujące (grafityzowanie) odbywa się poprzez nagrzanie elementu do temperatury powyżej Ac3, w której zachodzi rozkład cementytu > wygrzanie w tej temperaturze > chłodzenie do temperatury Ar1 > wytrzymanie w tej temperaturze w celu uzyskania ferrytycznej struktury osnowy. Chłodzenie odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej.

Wyżarzanie stabilizujące

Wyżarzanie stabilizujące (stabilizowanie) polega na nagrzaniu elementu niehartowanego do temperatury dostosowanej do warunków pracy (zwykle nie przekraczającej 150°C) > wygrzaniu w tej temperaturze.

Normalizacja + Odprężanie

Proces złożony i charakteryzujący się długim czasem wygrzewania a później chłodzenia w powietrzu. Szybkość nagrzewania przy odprężaniu jest zależna od grubości materiału. Temperatura wygrzewania oscyluje w granicach 700°C, przy zachowaniu czasu wytrzymania, po czym następuje powolne chłodzenie z piecem.