Eksperci w dziedzinie
Obróbki cieplnej

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

System zarządzania jakością

Poświadczeniem wysokiej jakości naszych działań jest pozytywne przejście procesu certyfikacji. W grudniu 2015 roku otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie przez naszą firmę systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.

MISJA SPÓŁKI TERMOPORCES:

Najważniejszym celem jest świadczenie usług spełniających wymagania i potrzeby Klientów tak, aby ich zadowolenie przyczyniało się do umacniania pozycji firmy na rynku polskim oraz europejskim.
Dążymy do tego, aby Termoproces Sp. z o.o. kojarzył się naszym Klientom z zaufaniem, profesjonalizmem oraz fachową obsługą na każdym kroku naszej działalności.

POLITYKA JAKOŚCI:

Mając na uwadze pełną satysfakcję naszych klientów ze świadczonych przez nas usług obróbki cieplnej, dążymy do możliwie jak najlepszego dostosowania poziomu jakości naszych kompetencji do wysokich wymagań licznych sektorów przemysłu, do których trafiają wyroby naszych klientów.

Cele jakości:

  • spełnianie wymagań i oczekiwań KLIENTÓW;
  • budowanie atmosfery sprzyjającej długookresowej współpracy z pozyskanymi KLIENTAMI i stałymi DOSTAWCAMI;
  • rozwój przedsiębiorstwa w kierunku dostosowania jego działalności do potrzeb i wymagań jakościowych rynku;
  • terminowe wykonywanie usług i dostarczanie produktów;
  • dbałość załogi o racjonalizację kosztów przy utrzymaniu wysokiej jakości usług i produktów.

Powyższe cele zamierzamy osiągnąć poprzez:

  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 dla optymalizacji kluczowych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie;
  • systematyczną ocenę satysfakcji naszych klientów;
  • dobór kadr oraz doskonalenie ich wiedzy i umiejętności dla profesjonalnej i efektywnej realizacji procesów w Spółce;
  • doskonalenie i powiększanie zakresu oferowanych usług i wyrobów poprzez wdrażanie nowych technologii;
  • motywację wszystkich PRACOWNIKÓW do aktywnego uczestnictwa w realizacji POLITYKI JAKOŚCI. Wszyscy pracownicy Spółki znają i realizują POLITYKĘ JAKOŚCI oraz dbają o ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001.